Kokkupõrke Hoiatussüsteem (Forward Collision Warning -FCW)

Eessõitvale autole sissesõitmine on liiklusõnnetuste statistikas kõige sagedasem õnnetusjuhtum. Ohutu pikivahe hoidmise vajalikkust peatakse liiklusohutuse seisukohalt paljudes riikides väga oluliseks. Isegi juhul kui juht hoiab sobivat pikivahet, piisab hetkelisest tähelepanu hajumisest ning õnnetus ongi käes. Mobileye poolt pakutav hoiatussüsteem FCW (Forward Collision Warning) jälgib pidevalt pikivahet ning annab selle kiirel vähenemisel juhile hoiatussignaaliga ohust märku.

FCW põhineb Mobileye Sõidukituvastussüsteemil (Vision-only Vehicle Detection) ning teavitab kriitiliste situatsioonide tekkimisel (aeg eessõitva sõidukini jõudmiseks on väiksem kui kolm sekundit) koheselt autojuhti.

FCW kasutab avariisituatsioonide hindamisel aja võrdlussüsteemi ‘Time To Contact’ (TTC), mis arvestab auto liikumiskiirust, suhtelist liikumiskiirust ning suhtelist kiirendust. Suhteline kiirendus tuletatakse jälgitava objekti suuruse muutumisest mõõteskaalal. Ohu korral edastatakse autojuhile hoiatussignaal.

Mobileye FCW oskab võtta arvesse erinevaid situatsioone, et anda autojuhile õigeaegset ning korrektset informatsiooni. Allpool on toodud mõned näited:

  • Eessõitev auto pidurdab – kõigepealt registreeritakse eessõitva auto piduritulede süttimine. See on madalama sulgemiskiirusega situatsioon ning hoiatus edastatakse kui aeg eessõitva sõidukini jõudmiseks langeb alla seitsme sekundi.
  • Juht on juba piduripedaalile vajutanud – sellisel juhul edastatakse hoiatussignaal veidi hiljem. Kuna peale piduripedaalile vajutamist võib juhi reaktsiooniaeg mõnevõrra langeda, jääb reageerimiseks vähem aega. Hoiatussignaal on vajalik kuna juhti peab hoiatama, et oht ei ole veel möödas.

Autode tuvastamise täpsus võib sõltuda ilmastikutingimustest. Funktsioon töötam kiirustel alates 30 km/h. Kuni 30km/h on aktiivne uFCW ehk linna ummikutes sõitmiseks mõeldud süsteem.