Pikivahe Hoiatus- ning Jälgimissüsteem (Headway Monitoring and Warning - HMW)

Paljudes riikides peetakse sobiva pikivahe hoidmist liiklusohutuse tagamisel väga oluliseks teguriks ning tihti on selle pikkus seadusega reguleeritud.

Mobileye C2 sisaldavad pikivahe monitooringusüsteemi HMW (Headway Monitoring and Warning) põhifunktsioonina.

Pikivahe on ajaühik, mis kulub sõidukil eessõitva sõidukini jõudmiseks ning selle arvutamisel arvestatakse sõidukitevahelist kaugust ning sõidukiirust.

HMW baseerub Vision-only Vehicle Detection tehnoloogial, mis arvestab valgustingimusi ja ilmastikutingimusi ning samal sõidurajal ja samasuunalistel naaberradadel sõitvate sõidukite kaugust. Süsteem tuvastab lähima sõiduki (Closest In Path Vehicle (CIPV)) ning arvutab välja pikivahe (sekundites). HMW töötab kiirustel alates 30 km/h ja annab sõidukijuhile teada kehtiva pikivahe ning edastab selle lühenemisel hoiatussignaali.

Nagu kõik Mobileye funktsioonid, töötab HMW kõikides ilmastiku- ning valgustingimustes.