Mobileye Sõidurajalt Kõrvalekaldumise Hoiatussüsteem (LDW)

LDW moodul kasutab sõiduraja tuvastusmooduli poolt edastatavat informatsiooni ning edastab auto tahtmatu kõrvalekaldumise korral juhile hoiatussignaali. Arvutus põhineb aja ning sõidurajal paiknemise võrdlusmeetodil „Time to Lane Crossing“ (TLC). Hoiatussüsteemi tundlikkust saab reguleerida – süsteem annab märku kas sõiduraja märgistuse ületamisest või siis juba sellele lähenemisel. Hoiatussüsteem oskab kohaneda ka teeoludega – näiteks antakse kitsastel teedel juhile rohkem vabadust või siis lubatakse juhil „kurve lõigata“.

LDW vastab rahvusvahelistele standarditele ning seda on testitud erinevates ilmastikuoludes ning erineva valgustusega ja märgistusega teedel. Funktsioon töötab kiirustel alates 55 km/h ja annab hoiatusi juhul kui suunatulesid ei kasutata.